Lagi Rencana

Salahkah anak muda pilih demokrasi? – Mohammad Fakhrurrazi Mohd Rashid

6 Jul – Peranan anak muda merupakan sebuah golongan yang banyak memberi impak besar dalam memacu masa hadapan sesebuah negara. Seperti yang berlaku di negara-negara lain, penglibatan anak muda dalam spektrum politik merupakan salah satu pendekatan yang memberi ruang dan hak kepada orang muda untuk bersuara dan menyampaikan pendapat mereka terhadap sesuatu dasar negara serta isu yang berkaitan dengan kemaslahatan…

Talk of the Web